Thông báo về việc xét tuyên viên chức làm việc tại Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-TTCNTT&TT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) chuyên viên làm việc tại phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trung tâm xin thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét tuyn:

- Xét tuyển: Chuyên viên kỹ thuật thuộc phòng Ứng dụng CNTT: 01người.

- Đối tượng xét tuyển: Người đăng ký dự tuyển (ứng viên) là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp từ Đại học Công nghệ thông tin trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; có lý lịch rõ ràng.

Ưu tiên cho người có kinh nghiệm khai thác các ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin từ 12 tháng trở lên.

2. Điu kiện đăng ký dự xét tuyển:

Ứng viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự xét tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

3.Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

(1) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

(2) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

(4) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thôngtư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

(5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

a. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 07/12/2017 đến 27/12/2017.

b. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Tại Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ;số: 29 đường Cách mạng tháng 8, Phường Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 01 chỉ tiêu.

Hình thức xét tuyển: xét tuyển cạnh tranh.

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 được đăng trên địa chỉ: www.ctict.cantho.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ./.

Lượt xem: 329 lượt

Tìm kiếm

00110689