Thông báo về việc tuyển dụng lập trình viên

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng 09 (chín) nhân viên lập trình làm việc tại Trung tâm, cụ thể xem file đính kèm.

 

 

Lượt xem: 822 lượt

Tìm kiếm

00130976