Thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 3) làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng 04 (bốn) viên chức làm việc tại các phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin, Hạ tầng Kỹ thuật, nhằm mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Trung tâm dữ liệu, hệ thống các phần mềm dùng chung của thành phố đáp ứng mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử thành phố theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt, phục vụ công tác cải cách hành chính thành phố, cụ thể như sau:

- 03 chuyên viên lập trình ứng dụng (phòng Ứng dụng CNTT)

- 01 chuyên viên quản trị mạng (phòng Hạ tầng kỹ thuật CNTT)

Điều kiện tuyển dụng và thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Lượt xem: 190 lượt

Tìm kiếm

00130964