Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014

Ngày 10 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) năm 2014. Tham dự hội nghị gồm có đại diện Đảng Ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở(TT&TT), cùng 17 cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

aa

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2013 và dự toán năm 2014; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2013; báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn năm 2013 và phương hướng năm 2014; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị. Các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với nội dung các báo nêu trên.

Trong năm 2013, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác hạ tầng kỹ thuật đã quản lý và vận hành ổn định; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã vận hành được 26 cuộc họp (tăng hơn năm 2012 là  08 cuộc) góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào các sở, ban ngành, UBND quận, huyện tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, chỉ đạo điều hành; công tác đảm bảo quản trị hệ thống các Ứng dụng dùng chung của thành phố chủ yếu tập trung công tác nâng cấp cho Cổng Thông tin điện tử thành phố; xây dựng các Cổng thành phần; phối hợp triển khai mới và vận hành kỹ thuật phần mềm Quản lý văn bản; phần mềm Một cửa điện tử triển khai thí điểm tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Công tác biên tập tin, bài cơ bản đáp ứng thông tin đăng lên Cổng Thông tin điện tử thành phố đảm bảo tính thời sự và đáp ứng nhu cầu hành chính công của các cơ quan, đơn vị và công dân trên địa bàn thành phố. Trong năm 2013 đã biên tập và đăng được 1.764 tin, bài ở các mục thông tin của Cổng chính, tăng hơn 100% so với năm 2012.

ab

 

 

Dịp này, Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định khen thưởng cho 17 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi cơ sở cho 07 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho 03 tập thể và 09 cá nhân nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013; đồng thời, công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2013, khen thưởng từ Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ.

 

 

Phạm Nga

Lượt xem: 751 lượt

Tìm kiếm

00137354