Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, biên tập thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các loại hình thông tin trên internet

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tp. HCM khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, biên tập thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các loại hình thông tin trên internet. Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà, giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

c

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 50 học viên là thành viên Ban biên tập, cộng tác viên của Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng\Trang tin điện tử thành viên (sở, ngành, UBND quận, huyện) và một số học viên đến từ các tỉnh ĐBSCL.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý, biên tập tin, bài đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các loại hình thông tin trên internet; góp phần nâng cao năng lực quản lý của Ban Biên tập và hiệu quả hoạt động của đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên trong công tác biên tập thông tin; vận dụng tốt những kiến thức đã được bồi dưỡng vào điều kiện công tác thực tế ở địa phương, đơn vị.

Phạm Nga

Lượt xem: 799 lượt

Tìm kiếm

00122278