Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 11/12/2015, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 -2020; Một số nội dung cơ bản và kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) cho hơn 45 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở. 

BCHTW1

Đ/c Dương Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở TTTT TPCT quán triệt Nghị quyết

BCHTW2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Nguyễn

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe  đ/c Dương Thế Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm những nội dung sau: đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010- 2015; những mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong đó tập trung nhấn mạnh vào các chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7,5%-8% /năm và cơ cấu nền kinh tế đến năm 2020;  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Kiều Mỵ

Lượt xem: 814 lượt

Tìm kiếm

00137359