Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ: Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020

47 (trong đó 43 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị) thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP. Cần Thơ đã tham dự Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Ngô Hồng Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chánh Đảng tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 9 ủy viên, đồng chí Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được bầu làm Bí thư Đảng ủy. 

 

DHDIII

BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo các văn kiện báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TTTT đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, luôn xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Từ việc thực hiện tốt công tác này đã giúp nâng cao quan điểm lập trường tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên, CCVC trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở luôn quan tâm, chỉ đạo tập trung xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm công tác bồi dưỡng đối tượng, phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động nhân sự trong đơn vị đều được thực hiện đúng quy trình, thủ  tục theo quy định, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thường xuyên bám sát các Nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy Đảng và các chương trình, kế hoạch công tác quản lý chuyên ngành về TTTT của Bộ TTTT để chỉ đạo đơn vị thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước của đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông, báo chí-xuất bản, PTTH và thông tin điện tử. Các phòng chuyên môn và 2 Trung tâm trực thuộc làm tốt công tác tham mưu, thực hiện đạt kế hoạch hàng năm.

Bên cạnh những mặt tích cực là cơ bản, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ cũng nhận thấy, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ và Đảng ủy có lúc chưa kịp thời, sâu sát; chế độ sinh hoạt thường xuyên đôi lúc còn bị chi phối bởi nhiệm vụ chuyên môn nên việc họp định kỳ giữa cấp ủy với các đoàn thể, họp sơ kết Đảng bộ định kỳ 06 tháng/lần chưa đảm bảo. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt lệ định kỳ tại đơn vị tuy được quan tâm, nhưng việc tổ chức xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị chưa kịp thời. Công tác tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân tại một số đơn vị trực thuộc chưa trở thành nền nếp thường xuyên, chủ yếu tập trung vào dịp sơ, tổng kết. Việc phát biểu, đóng góp ý kiến thường chỉ tập trung vào một số cá nhân nhất định, một số cá nhân khác còn ít phát biểu, ngại đụng chạm.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đưa ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó chọn khâu đột phá là “Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách làm việc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TTTT lần thứ III, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị”. 

Tin, ảnh: Đặng Huân

Lượt xem: 876 lượt

Tìm kiếm

00138140