Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Sáng ngày 16/02/2016, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) năm 2016, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2015, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đ/c Đỗ Hoàng Trung- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đ/c trong Ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, hai Trung tâm và 68 công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. 

Tại Hội nghị, các dự thảo báo cáo đã được trình bày và CBCCVCLĐ đã sôi nổi trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVCLĐ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ công đoàn cơ sở năm 2016… 

HNCBVC1

Ký kết quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS và Thủ trưởng cơ quan

HNCBVC2

HNCBVC3

Khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua năm 2016; ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan; công bố các Quyết định khen thưởng năm 2015; bầu 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2018.

Các nội dung của Nghị quyết năm 2016 được toàn thể CBCCVCLĐ thống nhất (đạt tỉ lệ 100%), đây cũng là phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, đoàn kết thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Trung - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá cao và biểu dương kết quả của tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong năm 2015. Bên cạnh đó, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy các ưu điểm, đồng thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong văn kiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Tin: Kiều Mỵ. Ảnh: Kim Xuyến

Lượt xem: 1672 lượt

Tìm kiếm

00137589