Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Sáng ngày 23/12/2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) năm 2016, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2016, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Minh Tuyết- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đ/c trong Ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn Trung tâm và 40 công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

 

Tại Hội nghị, các dự thảo báo cáo đã được trình bày và CBCCVCLĐ đã sôi nổi trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVCLĐ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở; Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan,… 

CBCCVCLĐ2017a

Phát biểu của Lãnh đạo tại Hội Nghị CBCCVCLĐ

CBCCVCLĐ2017b

CBCCVCLĐ2017c

Quang cảnh Hội Nghị CBCCVCLĐ

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo hoạt động phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Các nội dung của Nghị quyết năm 2017 được toàn thể CBCCVCLĐ thống nhất (đạt tỉ lệ 100%), đây cũng là phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, đoàn kết thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuyết – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao và biểu dương kết quả của tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong năm 2016. Bên cạnh đó, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy các ưu điểm, đồng thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong văn kiện, tổ chức thành công Hội sách năm 2017 và Hội thao ngành thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ 10 năm 2017, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017. 

Tin, Ảnh: Kiều Mỵ

 

 

Lượt xem: 1937 lượt

Tìm kiếm

00137600