Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Chiều ngày 19/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) năm 2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2017, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đ/c Đỗ Hoàng Trung- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đ/c trong Ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm và 47 công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các dự thảo báo cáo đã được trình bày và CBCCVCLĐ đã trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVCLĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ công đoàn cơ sở năm 2018,…

HNCC1Ký kết quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS và Thủ trưởng cơ quan

HNCC2

HNCC3

HNCC4

Khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018; ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan; công bố các Quyết định khen thưởng năm 2017.

Các nội dung của Nghị quyết năm 2018 được toàn thể CBCCVCLĐ thống nhất (đạt tỉ lệ 100%), đây cũng là phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, đoàn kết thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Trung - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá cao và biểu dương kết quả của tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong năm 2017. Bên cạnh đó, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy các ưu điểm, đồng thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong văn kiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Tin: Kiều Mỵ

Read 1099 times

Tìm kiếm

00658766