Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 01/11/2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 40 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.
hocnghiquyet1Đ/c Dương Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở TTTT TPCT quán triệt Nghị quyết

hocnghiquyet2Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đ/c Dương Thế Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm những nội dung sau: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Thay mặt Đảng bộ Sở, đồng chí Dương Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.

Tin, Ảnh: Kiều Mỵ

Read 1103 times

Tìm kiếm

00658828