Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 03/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy xã, phường, thị trấn cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố.
Tại điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông, có sự tham dự khoảng 40 Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết.

hocnghiquyet3Quang cảnh tại hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 52, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát phân tích làm rõ nội hàm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực trạng, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cuộc cách mạng này. Trên cơ sở đó, nhấn mạnh 8 chủ trương, chính sách Nghị quyết đề ra để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, Nghị quyết đề ra các chính sách phát triển về cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; chính sách phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, hội nhập quốc tế. Để cụ thể hóa Nghị quyết vào cuộc sống, Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số quốc.

Tin, ảnh
Kiều Mỵ

Read 1157 times

Tìm kiếm

00658823