Diễn tập An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố

Sáng 27/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ tổ chức Diễn tập an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước tại Khách sạn Ninh Kiều RiverSide, số 02 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Diễn tập ATTT mạng thu hút 150 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Triển khai Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình diễn tập an toàn thông tin cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố theo Cụm mạng lưới; Công văn số 993/CATTT-VNCERTCC ngày 7 tháng 11 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tổ chức Diễn tập ATTTM tại Cụm mạng lưới ƯCSC;

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020;
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông; Lữ Đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86 và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) tổ chức hội thảo an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ thứ 6 (IPv6) và Diễn tập An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ.

dientap my 2Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình- Phó Giám đốc Sở TTTT phát biểu khai mạc

Hiện nay, tình hình an ninh mạng và bảo mật thông tin trong nước cũng như trên thế giới đang diễn biến phức tạp, các hệ thống Data center thường xuyên bị xâm nhập, các Website bị tấn công, các hệ thống thương mại điện tử bị thâm nhập bất hợp pháp, các vụ chiếm đoạt tên miền, các thông tin và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, các mã độc mới liên tục xuất hiện. Vì vậy, khi nhu cầu trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet đang trở nên rộng khắp thì an toàn thông tin mạng đang dần trở thành một yếu tố quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như mọi hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng.

dientap my 2Quang cảnh tặng quà lưu niệm Lữ Đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86

Diễn tập an toàn thông tin mạng, là hình thức huấn luyện cao nhất trong thực hành thực binh đối với xử trí các tình huống an toàn thông tin mạng xảy ra, mang tính tổng hợp và toàn diện nhất, nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc tổ chức cuộc Diễn tập An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2020, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố mạng, máy tính của Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin của thành phố, đội ứng cứu sự cố thành phố, phòng chuyên môn Trung tâm CNTT và Truyền thông về an toàn Trung tâm Dữ liệu thành phố; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên thực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Tin, bài: Kiều Mỵ

Read 1020 times

Tìm kiếm

00503074