Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng 03 viên chức làm việc tại phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:
1. Hình thức và vị trí tuyển dụng
- Xét tuyển theo quy định.
- Số lượng : 03
- Vị trí việc làm: Phát triển phần mềm.
2. Điều kiện chung
* Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm như sau:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch nhân thân rõ ràng, không vi phạm pháp luật;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
3. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - trình độ cao đẳng, đại học; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, lập trình phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống, quản trị vận hành hệ thống thông tin.
b) Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Sư phạm Tin học, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a) Người dự tuyển nộp Phiếu Đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
b) Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung tự kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển; Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định để tham gia dự tuyển
thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo; Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian nhận hồ sơ: 29/4 - 29/5/2022.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Tại Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ; số: 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Điện thoại: 0292.3761.937

Read 3776 times

Tìm kiếm

00723914