Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc

- Phòng Hành chính - Đào tạo

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật

- Phòng Ứng dụng CNTT

2. Sơ đồ tổ chức:

SoDoToChuc

icon BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc:

HinhDaiDien

Ông Phan Văn Nam

SĐT: (0292) 3.751.567

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phó Giám đốc:

HinhDaiDien

Ông Lê Hồng Anh

SĐT: (0292) 3.89.39.38

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc:

HinhDaiDien 

Ông Thái Văn Lượng

SĐT: (0292) 3.690.699

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


icon CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng:

Ông Phạm Tiến Phúc

ĐT: (0292) 3.761.937

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÒNG HẠ TẦNG- KỸ THUẬT

- Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Như Tuấn

ĐT: (08) 07.12.14

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Trưởng phòng:

Ông Đoàn Đình Hổ       

ĐT: (0292) 3.762.333

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm

00658757