LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẦN THƠ

Địa chỉ: 29 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 02923 690 888 

Fax: 08 07 12 13 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ĐIỆN THOẠI TỪNG BỘ PHẬN

1. Ban Giám đốc: 02923 690 699

2. Phòng Hành chính - Đào tạo: 02923 690 888; Fax: 08 07 12 13

3. Phòng Hạ tầng kỹ thuật: 08 07 12 14

4. Phòng Ứng dụng CNTT: 02923 762 333

 

 

Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm

00703307