Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh

Phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các cấp do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ (CTICT) phát triển đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, chấm điểm, đánh giá, xếp hạng CCHC được Bộ Nội vụ tiến hành chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cấp, bao gồm 63 tỉnh thành phố và 19 bộ ngành đã mang lại hiệu quả thiết thực.

chamdiem1

Quang cảnh tham gia triển khai hệ thống quản lý chấm điểm chỉ số CCHC

Hệ thống Phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số CCHC đã giúp các đơn vị thực hiện việc tự chấm và thẩm định hoàn toàn trên môi trường mạng; đảm bảo các ràng buộc đầu vào khi tự đánh giá nên việc thẩm định được thực hiện dễ dàng nhanh chóng; Việc nhập kết quả điều tra xã hội học được thực hiện nhanh chóng dễ dàng; đánh giá hoàn thành đúng tiến độ, chính xác…; giúp việc đánh giá CCHC thuận tiện, nhanh chóng hơn nhiều so với cách làm thủ công trước đây. Cơ quan tiết kiệm được đáng kể chi phí in ấn tài liệu chứng minh, tiết kiệm công sức, thời gian, lại không lo thất lạc bởi bây giờ chỉ cần đính kèm file, không cần mang tài liệu giấy sang Sở Nội vụ nộp.

chamdiem2
Giao diện Hệ thống phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số CCHC

Phần mềm góp phần đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng trong gửi, nhận kết quả tự đánh giá, kết quả thẩm định và phản hồi giải trình, tránh thất lạc hoặc chuyển hồ sơ chậm như khi gửi nhận qua bưu điện; giảm áp lực công việc, giảm việc họp, qua đó nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan, đơn vị tự thực hiện đánh giá, chấm điểm cũng như Hội đồng. Phần mềm còn giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được ý kiến thẩm định chuyên môn đối với từng chỉ tiêu đánh giá, từ đó chỉ đạo nâng cao kết quả thực hiện. Cơ chế phân quyền tham gia của các thành viên Tổ giúp việc; tự tổng hợp, thống kê kết quả cũng giúp giảm áp lực thời gian, công sức, hạn chế sai sót.

Phát huy hiệu quả mang lại của hệ thống phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số CCHC, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu ứng dụng của Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, Ảnh: Đoàn Đình Hổ

Read 1337 times

Tìm kiếm

00658797