Một số hoạt động phong trào Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2018

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018). Tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, CCVCNLĐ
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tích cực tham gia hoạt động phong trào tiêu biểu như sau:

pt1

Họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

pt2

Họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

pt3

Quan tâm, chăm lo đời sống CCVCNLĐ

pt4

Quan tâm, chăm lo đời sống CCVCNLĐ

pt5

Quan tâm, chăm lo đời sống CCVCNLĐ

pt6

Quan tâm, chăm lo đời sống CCVCNLĐ

pt7

Tin, ảnh: Kiều Mỵ

pt8

Tin, ảnh: Kiều Mỵ

pt9

Tin, ảnh: Kiều Mỵ

pt10

Các tiết mục Liên hoan hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2018

Tin, ảnh: Kiều Mỵ

Read 1261 times

Tìm kiếm

00658806