Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cần Thơ có chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý, vận hành ổn định hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong các cơ quan Nhà nước thuộc UBND thành phố; quản trị, vận hành kỹ thuật Cổng Thông tin Điện tử thành phố (Cantho Portal); tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp nhằm hỗ trợ ứng dụng và phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dựa trên nguồn lực sẵn có.

Các hoạt động dịch vụ sự nghiệp:

- Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các dự án CNTT-TT

- Thiết kế phần mềm, website, quản trị Website

- Bảo trì, nâng cấp hệ thống CNTT-TT

- Tư vấn, thi công, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình

- Đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT cho CBCC,VC thành phố

- Tổ chức các sự kiện thông tin truyền thông

- Hợp tác quốc tế, trong nước trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT - TT

 

 

Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm

00658780